Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!REGULAMIN!

Rowerem po Podhalu

Informacje o Projekcie

 

 

W dniu 30 stycznia 2014r. w Euroregionie „Tatry” w Nowym Targu została podpisana umowa o dofinansowanie mikroprojektu pt. "Rowerem po Podhalu", nr PL-SK/TAT/IPP/III/171, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

 
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie:
 
Całkowite koszty kwalifikowane projektu: 56 940,00 Euro
 
Dofinansowanie z EFRR: 48 399,00 Euro
 
Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 5 694,00 Euro
 
Wkład własny: 2 847,00 Euro
 
Przewidywany termin realizacji projektu: 02.01.2014r. – 30.06.2014r.
 
Cele projektu:
 • Nawiązanie i zacieśnianie więzi polsko-słowackich poprzez obustronną turystykę rowerową,
Bezpośrednie cele:
 • Wzrost przygranicznego ruchu turystycznego
 • Ławy i szybki dostęp do informacji z zakresu turystyki rowerowe
Grupy docelowe projektu
 • Bezpośrednimi odbiorcami projektu są dzieci, młodzież i mieszkańcy pogranicza,
 • Szerszym oddziaływaniem projektu będą grupy turystów  
 
Działania i efekty:
W ramach projektu zostały zaplanowane następujące działania, przyczyniające się do osiągnięcia założonych celów i rezultatów projektu:
1. Spotkanie  robocze z partnerem zagranicznym w celu ustalenia szczegółów realizacji działań projektowych.
2. Wytyczenie szlaku rowerowego, jego oznakowanie oraz wyposażenie w małą architekturę.
3. Zakup sprzętu rowerowego.
4. Zorganizowanie warsztatów dot. obsługi-serwisu rowerów i technik jazdy.
5. Wycieczka na Słowację i organizacja festynu rowerowego w Polsce przy wykorzystaniu ścieżki rowerowej dla dzieci i młodzieży z Polski i Słowacji.
6. Przeprowadzenie szkolenia dotyczącego bezpiecznych technik jazdy na rowerze górskimoraz warsztaty dot. obsługi-serwisu rowerów.
7. Opracowanie strony internetowej w języku polskim i słowackim wraz z interaktywną mapą obrazującą przewyższenia terenu na wytyczonej trasie.
8. Zorganizowanie konferencji informacyjnej.

 

 

 

 

 

Rezultaty projektu

 1. Wytyczenie ścieżki rowerowej o długości 22 km od m. Ludźmierz do m. Obidowa - niebieski szlak turystyczny na Stare Wierchy. 
 2. Budowa 3 wiat (Ludźmierz, Morawczyna/Krauszów, Pyzówka), 11 tablic informacyjnych, 30 znaków kierunkowych wraz z likwidacją ubytkówna trasie ścieżki. 
 3. Zakup 50 sztuk rowerów górskich wraz z kaskami dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Pyzówce. 
 4. Utworzenie strony internetowej projektu. 
 5. Organizacja wycieczki Słowację. 
 6. Organizacja Festynu Rowerowego w Pyzówce. 
 7. Organizacja szkolenia rowerowego oraz warsztatów dla dzieci z Polski i Słowacji. 
 8. Organizacja Konferencji informacyjnej podsumowującej projekt. 

Wskaźniki osiągnięte w trakcie realizacji projektu

Wskaźniki osiągnięte w trakcie realizacji projektu

Rodzaj wskaźnika

Wskaźnik (nazwa)

Jednostka

wartość końcowa

% wykonania

 

Produktu

 Ścieżka rowerowa, wraz z małą architekturą i torem zadaniowym

szt

1

100,00

 Sprzęt rowerowy

szt

50

100,00

Warsztaty dot. obsługi-serwisu rowerów,

godziny

6

100,00

Instruktarz bezpiecznej jazdy

godziny

6

100,00

Wycieczka krajoznawcza na Słowację

ilość

1

100,00

Strona internetowa z interaktywną mapą

ilość

1

100,00

 Konferencja

ilość

1

100,00

 

Rezultatu

 Długość ścieżki rowerowej

km

22

100,00

 Ilość osób korzystających ze sprzętu rowerowego

osoby

50

100,00

Ilość osób przeszkolonych w serwisie rowerów

osoby

156

312,00

Ilość uczestników wycieczki na Słowację

osoby

70

140,00

Ilość osób przeszkolonych, w zakresie bezpiecznej jazdy

osoby

168

336,00

Ilość wejść na stronę internetową

osoba/mies.

725

241,67

Ilość uczestników konferencji

osoby

30

100,00